Sertifika Programları


İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi ile verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

• Proje Hazırlama Eğitimi (2 Oturum)

-Ar-Ge Projeleri

-Ticari Projeler

• Eğitimde Teknoloji Kullanımı

• Google Servisleri ve Etkili Kullanımı

• Bilişim Güvenliği Temel Eğitimi

• Farklı Sektörlerde Bilişim Teknolojileri (2 Oturum)

• Programlama Eğitimi

• Etkili Sunum Teknikleri ve Alternatif Teknolojiler

• 3D Modelleme Teknolojileri

Designneuro