Çalışma Alanları

Adalet programından mezun olanlar; hâkim, savcı ve avukatlarla çalışacak nitelikli meslek elemanı olmalarının yanı sıra artan talep karşısında çeşitli iş alanlarında istihdam edilme fırsatına sahiptirler. Bölüm mezunlarımız, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, avukatlık bürolarında icra takip departmanlarında, icra müdürlüklerinde, zabıt kâtipliği görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumları ve mübaşirlik, devlet bankaları veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum kuruluşlardaki hukuk müşavirliği bölümlerinde iş bulabilirler.