Staj İmkanları

Öğrencilere staj yaptırılmasının amacı; mezun olunacak programla ilgi iş alanlarını tanımak akademik programda verilen derslerin oluşturduğu bilgi birikiminin iş yerinde uygulaması suretiyle pekişmesini sağlamak, gelecek yarıyıllarda alınacak dersler için ön hazırlık yapmak, öğrencilere iş yeri ortamında ve eğitimleriyle ilgili kurumlarda yapabilecekleri işlerle tanıştırmaktır. Öğrenciler staj yaparak kurum-çalışan ilişkileri konusunda da tecrübe edinmiş olacaklardır.

Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim süreci içinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde profesyonel iş hayatı ile tanışarak, mezuniyet sonrasında iş olanakları için hazırlık ve deneyim düzeyini artırabileceklerdir.

Öğrencilerimiz ülke çapında prestijli hukuk bürolarında staj yapabileceği gibi adliyelerde de tecrübe kazanmak için staj yapabilme imkanına sahiptir.