Akademik Kadro

Öğr. Gör. Elif Türel BOR

Öğr. Gör. Zehra KURŞUN

Öğr. Gör. Ayşe Mine COŞKUN

Öğr. Gör. Refika İlbakan HANIMELİ