Programın Amacı

Küreselleşmenin artması, ticari faaliyetlerin tüm dünyayı tek pazar haline getirecek şekilde gelişmesi, hızlı ve katma değerli taşımacılık faaliyetlerine olan talebin artmasına neden olmuştur. Bu durum beraberinde havayolu taşımacılığının gelişmesini sağlamıştır. Havacılık sektörünün gelişimi, ülkemizde havacılığa olan ilgiyi artırmış ve buna bağlı olarak rekabetin yoğun yaşandığı havacılık sektöründe eğitimli ve kalifiye personel gereksinimi ortaya çıkmıştır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programının amacı, bilet satış işlemlerini, yolcu trafik işlerini, kargo ve uçak yük-denge analizlerini tüm apron-ramp hizmetlerinin koordinasyonu ve uçuş operasyonun gerekliliği ile ilgili işleri planlayıp yürütecek elemanları yetiştirmektir. Bu bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler, sektördeki analitik düşünebilen ve yönetsel beceriye sahip uzman ihtiyacını karşılayabilecektir. Başta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olmak üzere sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcileri programımız kapsamında öğrencilerimizle bir araya gelmektedir.

Sektörel İlişkiler

Başta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olmak üzere sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcileri programımız kapsamında öğrencilerimizle bir araya gelmektedir.

Eğitmenler

Programda ders veren öğretin görevlilerinin tamamı uluslararası yeterlilik sertifikalarına ve sektör tecrübesine sahiptir. Bu sayede, havacılık alanındaki pratik ve teorik kabiliyetler, öğrencilerimize kazandırılır.