Çalışma Alanları

Sosyal Hizmetler programından mezun olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma hastaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Darülaceze Müdürlüğü, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Üniversiteler, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Körler ve Sağırlar Okulları, Huzurevleri, Çocuk yuvaları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Cezaevleri, çeşitli kurumların halkla ilişkiler birimleri, sosyal yardım ve hizmet amacı güden sivil toplum örgütlerinde çalışabilmektedirler.