Programın Amacı

Sosyal Hizmetler programı, bireylerin toplumdaki işlevlerini yerine getirebilmeleri için kapasitelerini geliştiren ve bu amacı mümkün kılacak toplumsal koşulları yaratan, mesleki bir faaliyettir. Sosyal Hizmetler programı mezunlarından, yaşamın kalitesini azaltan çeşitli problemlere eğilmeleri beklenmektedir. Evlat edinme, çocuk ve yaşlı bakımları, evlilik uyumu, cinsel istismar ve genelde bireyler arası ilişkilere bağlı problemler ve bunalımlar örnek olarak verilebilir. Sosyal Hizmetler Programının amacı; toplumda dezavantajlı bireylerin, diğer bireylerden farksız olarak yer edinmeleri anlayışını geliştirecek nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.