Çalışma Alanları

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında merkez ve taşra örgütlerinde yönetici olarak, amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde farklı düzeyde yönetici olarak istihdam edilebilmektedir. Özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde ‘sağlıklı yaşam’ adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulama alanlarında, beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir sportif faaliyetin organizasyon ve uygulamalarında ve ayrıca ülkemizin turistik otel, motel ve işletmelerinde serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere görev alabilmektedir.