Mesleğin Gerektirdiği Nitelikler

Uçak Teknolojisi programını tercih ederek, sektörde uçak teknikeri olarak çalışmak isteyenlerin:

• Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

• Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alması istenmektedir (işitme kaybı/eksikliği, renk körlüğü, görme kaybı /eksikliği vb. olmadığına dair).

 

MODÜL SINAV SİSTEMİ

 

Uçak Teknolojisi öğrencilerinin Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Düzenlemesi (Part-66) kapsamındaki modül sınavlarına girerek hava aracı bakım lisansı alabilmeleri amacıyla müfredatımız birebir modül içerikleriyle göre oluşturulmuştur. Alanında uzman eğitmenlerimiz modül sınav içeriklerine uygun şekilde haftalık ders programlarını işlemekte, modül içeriklerinin karşılanması amacıyla teknik dersler birden fazla döneme tekabül ederek toplam ders saatleri bu yönde programda yer almaktadır. Hava aracı bakım personeli modül sınav içeriğine yönelik ilgili derslerin tamamlandığı dönem sonunda öğrencilerimiz Üniversitemizin işbirliği yaptığı EASA onaylı ve uzaktan kamera erişimiyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kontrol-gözetimindeki akredite sınav merkezlerinde sınava alınmaktadır. 4 dönemlik eğitim-öğretim yılı sonunda öğrenciler 13 yazılı sınav modülü ve 3 teknik metin yazımı (essey) sürecini gerçekleştirerek zorunlu belgelendirme aşamasını eğitim-öğretim süresi içerisinde tamamlamış olmaktadır. Sektördeki pratik eğitimlerini tamamlayarak bakım lisansı sahibi olacak mezunlarımız tüm Avrupa ülkelerinde geçerli bir mesleğe sahip olmaktadır.
 
SHGM tarafından yürürlüğe konulan Dil Yeterliliği Hizmet Sağlayıcısı Yetkilendirme Talimatı kapsamında hava aracı bakım personelinin zaruri mesleki İngilizce sınavları da Üniversitemizin işbirliği içerisinde olduğu akredite sınav merkezlerinde yapılmakta ve yabancı dil yeterlilikleri belgelendirilmektedir. 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca Uçak Teknolojisi mezunları “Tekniker” unvanını alabilmekte; teknik hizmetler sınıfında kamuda veya çeşitli düzeylerde özel kesim havacılık kuruluşlarında görev alabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız SHGM tarafından yürürlüğe konulan Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Lisansı alımındaki tekniker düzeyinde mezuniyet müracaat şartlarını da sağlamaktadır