1. Meslek Yüksekokulu Türk Toplumunda Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürü Sempozyumu Oturum Bilgileri


NOT: Sempozyum programı 7 Aralık ve 9 Aralık tarihlerinde ZOOM uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek olup, 4 Aralık Cuma günü davet linki ve giriş bilgileri katılımcılarımıza gönderilecektir.

7 Aralık Sempozyum Etkinlik linki : https://rumeli.edu.tr/tr/etkinlikler/1-meslek-yuksekokulu-turk-toplumunda-yardimlasma-ve-dayanisma-kulturu-sempozyumu-7-aralik

9 Aralık Sempozyum Etkinlik Linki : https://rumeli.edu.tr/tr/etkinlikler/1-meslek-yuksekokulu-turk-toplumunda-yardimlasma-ve-dayanisma-kulturu-sempozyumu-9-aralik


SEMPOZYUM PROGRAMI

7-9 ARALIK-2020


1. GÜN
7 ARALIK PAZARTESİ


AÇILIŞ 12:00-13:30
Moderatör: Öğr. Gör. Esma ALTINDİŞ
 • 12:00-12:30 Prof. Dr. Mustafa KARA – İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • 12:30-13:00 Erdoğan ULUDAĞ (Dernek Başkanı) – Umudum Olur musun? Derneği ve Faaliyetleri (Söyleşi)
 • 13:00-13:30 Haluk LEVENT (Dernek Başkanı) – Ahbap Derneği ve Faaliyetleri (Söyleşi)
I.  OTURUM: 14:00-17:00
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMEN


 • 14:00-14:30 Doç. Dr. Aydın AKTAY - Korona Krizi Karşısında Türk Solu Ve Yardım Kültürü
 • 14:30- 15:00 Dr. Mahmut KARAMAN- Türkiye’de Yardım Kuruluşlarının Sosyolojik Analizi
 • 15:00-15:30 Dr. Canan SARIYAR SEZAN- Yardımseverlikte Örnek Bir İsim: Süreyya Ağaoğlu ve Faaliyetleri
 • 15:30-16:00 Dr. Halil AKKURT- Türkiye’de Yayın Kooperatifleri
 • 16:00-16:30 Dr. Hüseyin NERGİZ- Sosyal Destek Bağlamında Atasözlerinin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Etkisi
 • 16:30-17:00 Öğr. Gör. Görkem TURAÇ - Türk Toplumunda Sporun Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürüne Etkisi
2. GÜN
9 ARALIK ÇARŞAMBA

II. OTURUM: 11:00- 16:00
Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Görkem TURAÇ

 • 11:00-11:30 Arş. Gör. İmge Hazal YILMAZ - Türk Hukukunda Yardım Nafakası
 • 11:30-12:00 Arş. Gör Mürsel TEKİN - Türk Düşüncesinde Yardımlaşma Kültürünün Dini-Felsefi Temelleri 
 • 12:00-12:30 Öğr. Gör. Mustafa Oğuzhan ERCAN- Öğr. Haydar ŞAHİN - Törensel Yemek Kültürünün Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Bağlamında Değerlendirilmesi
 • 13:30-14:00 Dr. Süleyman YELOCAĞI- Bir Toplumsal Dayanışma Örneği Olarak Fedakârlık: Kurtuluş Savaşı Bağlamında Dikmen Yıldızı Ve Ateşten Gömlek İsimli Romanlarda Kadın Fedakârlıkları
 • 14:00-14:30 Süleyman DEMİR (Ahilik Vakfı Başkanı) - Türk Toplumunda Yardımlaşma Ve Dayanışma Kurumu: “Ahilik”
 • 14:30-15:30 Tuçe BİNAR - Covid-19 Salgının Toplumsal Yardımlaşmaya Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
 • 15:30-16:00 Mustafa Fazıl KARAMAN - Yoksulluğu Yeniden Düşünmek: Yeni Yoksulluk Biçimleri
KAPANIŞ: 16:00-17:00
Moderatör: Öğr. Gör. Fatih ARIKAN

 • 16:00-16:30 Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ (Meslek Yüksekokul Müdürü / Düzenleme Kurulu Başkanı)
 • 16:30-17:00 Öğr. Gör. Zeki ANIT (Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı / Düzenleme Kurulu Üyesi)
Designneuro