Sertifika Programları


İstanbul Rumeli Üniversitesi Adalet programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi ile verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

• Mobbing Kavramı ve Mobbingin İş Hukukundaki Yeri

• Borçlar Kanununda Yer Alan Genel İşlem Şartlarının Değerlendirilmesi

• Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri ve Bu İlişkilerden Doğan Hukuki Sorumluluk

• Çocuğun Kişilik Hakkı

• Tıbbi Müdahalenin Kişilik Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi

• Ölüm Sonrası Kişilik Değerlerinin Korunması

• İş Güvenliği Uzmanının Hukuki Sorumluluğu

• Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu Kapsamında Kusursuz Sorumluluk Halleri

Designneuro