Eğitim Süresi ve İçeriği


Grafik Tasarım Programı 2 yıllık eğitim süresini kapsayan önlisans programıdır. Grafik tasarım eğitiminde; güzel sanatların temel bir işlev taşıması nedeniyle, grafik tasarımın ve güzel sanatların temel unsurları öğretilmektedir. Eğitim döneminde temel tasarım ve desen dersi gibi grafik tasarıma başlangıç derslerinin yanı sıra fotoğraf, illüstrasyon, tipografi, bilgisayar destekli tasarım, özgün baskı tasarımı gibi uygulama dersleri yer almaktadır. Sanata giriş, iletişim, reklamcılık bilgileri gibi teorik dersler ile öğrencilerin bilgi ve deneyim sahibi olmaları sağlanmaktadır. Gelişen ve değişen teknolojik dünyaya ayak uydurabilmek amacıyla, web tasarım animasyon ve üç boyutlu tasarım gibi derslerde eğitim programında yer almaktadır.

Designneuro