Sertifika Programları


İstanbul Rumeli Üniversitesi Grafik Tasarım programı öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi ile verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat program güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

• Grafik Tasarımda Afiş

• Grafik Tasarım Açısından Görsel Bütünlük Oluşturmada Tipografi

• Ex Libris

• Tezhip

• Reklamcılıkta Grafik Tasarımın Önemi

• Bir Markanın Algılanmasında Grafik Tasarımın Rolü

• Afişlerde İllüstrasyon Kullanımı

• Görsel Tasarımda Rengin Önemi

Designneuro