Eğitim Süresi ve İçeriği


Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı, Ulaştırma Hizmetleri bölümünün altında 2 yıllık eğitim süresini kapsayan önlisans eğitim programıdır. Program kapsamında, teorik eğitimin yanı sıra uygulamaya yönelik dersler verilmektedir. Bu kapsamda, havayolu yönetimi, kabin içerisinde; iletişim, ilkyardım, ekip kaynak yönetimi, ikram hizmetleri gibi derslerle kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programında ders veren öğretim görevlilerinin tamamı, uluslararası yeterlilik sertifikalarına ve sektör tecrübesine sahiptir. Bu sayede havacılık alanındaki pratik kabiliyetler öğrencilerimize kazandırılmaktadır. Sivil Havacılık alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim alan öğrencilerin eğitim müfredatlarında staj uygulaması zorunlu olarak yer almaktadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilerin stajlarını yapacakları sivil havacılık işletmesinin öncelikli olarak dikkat edeceği hususlar genel hatlarıyla tanımlanmıştır. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında öğrenim gören öğrencilerin stajlarına ilişkin asgari gereklilikler tanımlanmış ve stajyer öğrencilerin staj göreceği sivil havacılık işletmelerinde kabin memurluğu mesleğine dair bilgi ve becerilerini pekiştirmeleri amacıyla gözlem uçuşlarına katılmaları öngörülmektedir.

Designneuro