Staj İmkanları


Sivil Havacılık alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim alan öğrencilerin eğitim müfredatlarında staj uygulaması zorunlu olarak yer almaktadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilerin stajlarını yapacakları sivil havacılık işletmesinin öncelikli olarak dikkat edeceği hususlar genel hatlarıyla tanımlanmıştır. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programında öğrenim gören öğrencilerin stajlarına ilişkin asgari gereklilikler tanımlanmış ve stajyer öğrencilerin stajları süresince staj göreceği sivil havacılık işletmelerinde kabin memurluğu mesleğine dair bilgi ve becerilerini pekiştirmeleri amacıyla gözlem uçuşlarına katılmaları öngörülmektedir.

Designneuro