Müdürün Mesajı


Yaşadığımız bilişim ve teknoloji çağında, inovatif düşünebilen, nitelikli iş gücüne sahip bireylere her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu ve misyonu gereği eğitimin bir yaşam boyu devam etmesi gerektiği farkındalığına sahip, araştıran ve eleştirel düşünebilen, insana ve doğaya saygılı, alanında donanımlı bireyler mezun edebilmektir. Bu amaç doğrultusunda bünyemizde bulunan Adalet, Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı, Çocuk Gelişimi, Grafik Tasarım, İç Mekan Tasarımı, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Spor Yönetimi ve Uçak Teknolojisi programları büyük bir hızla çalışmalarına devam etmektedir. Programlarda yer alan derslerimiz, teorinin yanında uygulama ağırlıklı olup zengin seçmeli derslerle, atölye ve laboratuvarla desteklenmekte Erasmus ve Erasmus+ gibi imkanlarına erişim sağlanılmaktadır.

Akademik personelimiz hem ulusal/uluslararası araştırmalara katılmakta ve sektör temsilcileri ile organik bir bağ içerisinde olup yeni ve özgün bir eğitim modeli yaratmaya, edindikleri bilgi ve tecrübeleri gelecek kuşaklara aktarmaya çalışmaktadırlar.

Tüm bu hedefler doğrultusunda Meslek Yüksekokulumuz mesleğinin gerektirdiği el becerilerine sahip aynı zamanda da bilimsel bilgiye hakim yetkin meslektaşlar yetiştirmek ilkesindedir. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” ilkesi doğrultusunda en büyük ve yegane sorumluluğumuz ülkemizi müreffeh toplumların seviyesinde görmektedir.

Sevgilerler...


Designneuro